İmar uygulaması kısaca; kadastral mülkiyetin imar planına göre yeniden düzenlenerek, imar planına uygun hale getirilmesidir.

Nil Proje olarak Şirketimiz Türkiyenin her yerinde yol, kanal, gölet, enerji nakil hattı ve demir yolları kamulaştırması gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

  • Kamulaştırma Projeleri
  • Kadastro Projeleri
  • Yol Projeleri
  • Harita Mühendisliği
  • İmar Uygulamaları
  • Kentsel Dönüşüm
Open chat
Open chat