Kadastronun, güncelliğini sürekli olarak koruması için zamanla yenilenmesi gerekir. Kadastro işlemler tamamlandıktan sonra, arazide cins ve şekil değişiklikleri olmaktadır. Günümüzde kadastronun yenilenmesi işlemi, kadastronun yapımı kadar zordur. Kadastronun yenilenmesinin temel amacı, zaman sürecinde değişim meydana gelen taşınmaz mallara ilişkin bilgi ve belgelerin güncelliğini sağlamaktır.

  • Kamulaştırma Projeleri
  • Kadastro Projeleri
  • Yol Projeleri
  • Harita Mühendisliği
  • İmar Uygulamaları
  • Kentsel Dönüşüm
Open chat
Open chat