Kamulaştırma, devlet veya kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamı veya bir kısmına el konulması veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemidir.

Nil Proje olarak Şirketimiz Türkiyenin her yerinde yol, kanal, gölet, enerji nakil hattı ve demir yolları kamulaştırması gibi alanlarda faaliyet göstermektedir

Open chat
Open chat